ต้องการเงินฉุกเฉินคนพิการพร้อมรับสิทธิ์ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาเงินกู้นานสูงสุดถึง 2 ปี!
รายได้ต่อเดือน:
รายได้ต้องไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
อัตราต่อปี:
ไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ใดๆ
ระยะเวลา:
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
อายุของผู้กู้:
ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เงินฉุกเฉินคนพิการ

กู้ได้แล้วเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท

เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 รุมเร้ามาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบันปี 2566 และส่งผลกระทบต่อคนทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้พิการที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม ได้มีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างเร่งด่วน เรียกได้ว่าเป็นเงินฉุกเฉินคนพิการส่งเสริมให้คนพิการสามารถกู้เงินจากกองทุนฯ ที่มีวงเงินมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการ และเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้การลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท มีรายละเอียดที่ควรรู้ดังต่อไปนี้

 • เงินฉุกเฉินคนพิการสามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย และไม่มีดอกเบี้ย
 • ผู้กู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็สามารถกู้เงินได้

คุณสมบัติที่ควรทราบก่อนรับเงินฉุกเฉินคนพิการ

 • เป็นคนพิการที่มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • ผู้ขอกู้ต้องอยู๋ในเกณฑ์อายุ 20 ปีขึ้นไป กล่าวคือบรรลุนิติภาวะแล้ว ณ วันที่ขอกู้
 •  มีแหล่งพำนักอาศัยอยู่แน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน รวมทั้งสถานที่ประกอบอาชีพของผู้ยื่นกู้ต้องอยู่ในท้องที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้
 • ต้องประกอบอาชีพอิสระโดยที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • ผู้ขอกู้ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างอยู่กับกองทุน หรือกองทุนเคยได้รับชำระหนี้คืนมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด ทั้งนี้หากผู้ขอกู้ได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ข้อควรรู้การพิจารณากู้เงินฉุกเฉินคนพิการ

ในการยื่นคำร้องขอยืมเงินฉุกเฉินคนพิการเพื่อประกอบอาชีพถือได้ว่าเป็นสิทธิและประโยชน์ของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อให้การอนุมัติเงินทำได้รวดเร็วมากขึ้น ผู้ที่ยื่นกู้เงินฉุกเฉินคนพิการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารได้แล้ว โดยผ่านเว็บไซด์ efund.dep.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 64 

 • วิธีตรวจสอบเงินคนพิการว่าอยู่ในเกณฑ์รับสิทธิหรือไม่ ก็สามารถเช็คได้ตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นหากผ่านก็ถือว่าสามารถเตรียมเอกสารยื่นขอกู้เงินฉุกเฉิน 2566 ได้เลย
 • ผู้กู้เงินฉุกเฉินคนพิการ เป็นได้ทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการต้องเตรียมเอกสารให้ครบและชัดเจน โดยยึดเอกสารหลัก ๆ จากเว็บไซด์ efund.dep.go.th เพราะการพิจารณานั้นจะเป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรมกำหนด ทั้งนี้หากข้อมูลไม่ครบหรือคาดเคลื่อนจะไม่รับได้การพิจารณา
 • การกรอกข้อมูลเพื่อขอกู้เงินฉุกเฉินคนพิการผ่านเว็บไซด์ต้องเป็นความจริงตรวจสอบได้ ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผู้พิการต้องการยื่นกู้หรือผู้ดูแลคนพิการกูแทน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจเช็คก่อนกดบันทึกข้อมูล และกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำซ้อน

การยื่นกู้เงินฉุกเฉินคนพิการสามารถทำได้ผ่านเว็บไซด์ได้เลย ทั้งนี้คำถามส่วนใหญ่คือ การอนุมัติเงินคนพิการกี่วันค่ะ ? คำตอบก็คือภายหลังจากการลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วโดยจะได้รับการติดต่อจากกองทุน ภายใน 20 วันทำการ หลังจากนั้นสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่พื้นที่ที่ผู้ขอกู้เงินอยู่ในระบบ เพื่อนัดทำสัญญา ชี้แจงรายละเอียดและโอนเงินในบัญชี


สมัครผ่านแหล่งบริการเงินด่วนอื่นๆ

กู้เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกสิกรสมัครง่ายรับดอกเบี้ยถูกเพียงร้อยละ 0.65 ต่อเดือนเท่านั้น
รายได้ต่อเดือน:
ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน
อัตราต่อปี:
ดอกเบี้ย 0.65% ต่อเดือน
ระยะเวลา:
ไม่ระบุข้อมูล
อายุของผู้กู้:
ต้องมี 20 ปีขึ้นไป
รับแอป Dolfin Wallet พร้อมสมัครขอวงเงินกู้เพียงมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 7500 บาทเท่านั้น!
รายได้ต่อเดือน:
ต้องมีเงินเดือน 7500 บาทขึ้นไป
อัตราต่อปี:
สูงสุด 25% ต่อปี
ระยะเวลา:
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
อายุของผู้กู้:
เริ่มต้นอายุ 21 ปีไม่เกิน 70 ปี
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกสิกรอนุมัติไวให้ดอกเบี้ยถูกตลอดระยะสัญญาเงินกู้
รายได้ต่อเดือน:
อยู่ระหว่าง 7,500-20,000 บาท
อัตราต่อปี:
15% ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
ระยะเวลา:
ระหว่าง 12-60 เดือน
อายุของผู้กู้:
ไม่เกิน 20-70 ปีบริบูรณ์