ทำความรู้จักกับชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลสำหรับชมรมหนี้และบัตรเครดิต 2566/2023

ชมรมหนี้บัตรเครดิต 2566/2023 เพื่อกลุ่มคนเป็นหนี้ 

ชมรมหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล2566/2023 เกิดขึ้นจากกลุ่มคนต่างๆที่เป็นหนี้จากบัตรเครดิตจากสินเชื่อบัตรกดเงินสด ที่ตั้งมาเพื่อจะใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้บัตรเครดิต และปรึกษากันเพื่อต้องการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต หลังจากนั้นจึงมีการก่อตั้งเป็นเว็บไซต์ ชมรมแก้หนี้บัตรเครดิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจากการโดนเอารัดเอาเปรียบจากสถาบันการเงินต่างๆ

แผนการดำเนินงาน 4 ข้อของชมรมหนี้บัตรเครดิต 2566/2023

  1. ผลักดันเพื่อให้มีการแก้ไขกฏหมายไม่ให้กลุ่มนายทุนมีโอกาสฟ้องกลับมายังประชาชน
  2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออก กำหนดให้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกินกว่า ประมวลกฎหมายพาณิชย์ กำหนด
  3. สนับสนุนให้มี พรบ.ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม
  4. และเป็นชมรมคนติดหนี้บัตรเครดิตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาหนี้

ช่องทางการขอคำแนะนำแก้หนี้ชมรมหนี้บัตรเครดิต

1. ทางเว็บบอร์ดชมรมหนี้บัตรเครดิต โดยการสมัครสมาชิกแล้วเข้าไปตั้งกระทู้สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จากนั้นจะมีคณะกรรมการของชมรมรวมถึงเพื่อนสมาชิกท่านอื่นที่มีประสบการณ์จะมาช่วยเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกของปัญหา

2. Hotline สายด่วนชมรมหนี้บัตรเครดิต สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาร้อนใจแล้วจำเป็นต้องได้รับคำตอบอย่างด่วนที่สุด สามารถโทรศัพท์เพื่อทำการพูดคุยกับคณะกรรมการของชมรมได้

วิธีแก้หนี้บัตรเครดิตของชมรมหนี้บัตรเครดิต

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตแนะนำให้หยุดจ่ายขั้นต่ำ

หลายๆคนก็ยังมีความเข้าใจผิดว่าการผ่อนน้อยหรือขั้นต่ำจะช่วยให้หนี้ลดลงได้ แต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับการจ่ายคืนแก้ดอกเบี้ย ดังพยายามจ่ายคืนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ลดภาระดอกเบี้ยได้มากเลย

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตแนะนำให้ทยอยชำระหนี้ให้เร็วที่สุด

เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องรีบชำระหนี้ให้หมดโดยไวเพื่อปิดยอดหนี้ นั้นให้ได้ไวที่สุด เพราะการปิดยอดหนี้ไวจะเป็นการช่วยลดดอกเบี้ยได้มากพอสมควร และจะทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและยอดหนี้ลงไปได้ 

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตแนะนำให้ยกเลิกบัตเครดิตและซื้อด้วยเงินสดแทน

สำหรับหลายๆคนที่ติดนิสัยชอบรูดบัตรเครดิตการ์ดซื้อของทั้งที่มีเงินสด ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาแบบไม่รู้ตัว ดังนั้นควรจะปรับเปลี่ยนการใช้บัตรเครดิตมาใช้เงินสดแทน จะได้ไม่เกิดดอกเบี้ย

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตแนะนำให้ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะช่วยในการสรุปรายรับรายจ่ายได้ เพื่อจะได้แก้ไขหากมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตวางแผนการเงิน

ควรจะต้องมีการวางแผนการเงินในแต่ละเดือน จากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งสามารถจะดูรายงานในบัญชีและมาใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเรื่องค่าใช้จ่ายได้  

  • ชมรมหนี้บัตรเครดิตวินัยทางการเงิน

เมื่อมีการแก้ไขตามคำแนะนำของชมรมหนี้และบัตรเครดิตแล้ว ในขั้นตอนต่อไปก็คือการรักษาวินัยในเรื่องการใช้เงินต่างๆให้เป็นไปอย่างมีสติ 

ท้ายสุดสำหรับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินสามารถจะสมัครเข้าชมรมหนี้บัตรเครดิต เพื่อจะได้ปรึกษา และขอคำแนะนำจากเพื่อนๆในกลุ่มได้ และหวังว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนการใช้เงินให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบและมีวินัย