เครดิตบูโรคืออะไร? วิธีเช็คเครดิตบูโรและดูว่าเครดิตบูโรกี่ปีถึงยกเลิกติดแบล็คลิส พร้อมวิธีเช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหน? และตรวจสอบเครดิตบูโรออนไลน์?

เครดิตบูโรคืออะไรสำคัญอย่างไรและเช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง

เครดิตบูโรคืออะไร ข้อมูลต่างๆของลูกค้าเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้สินเชื่อหรือบัตรเครดิตออนไลน์ต่างๆที่จะถูกจัดเก็บข้อมูลไว้กับบริษัทข้อมูลเครดิต ซึ่งลูกค้าสามารถจะขอดูข้อมูลเครดิตส่วนบุคคลได้และสามารถจะเช็คเครดิตบูโรออนไลน์ได้แล้วในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ก็มักจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการขอสินเชื่อเพื่อคนติดแบล็คลิสสำหรับสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินพิโกไฟแนนซ์ที่จะช่วยลูกค้าที่มีความต้องการจะแก้หนี้นั่นเอง

ข้อมูลเครดิตบูโร จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญๆดังนี้

 • เครดิตบูโรส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงถึงตัวตนของลูกค้า เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพปัจจุบัน เลขที่บัตรประชาชน และกรณีที่เป็นนิติบุคคล ก็จะมี ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เหล่านี้เป็นต้น
 • เครดิตบูโรส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดที่ได้รับอนุมัติ และประวัติในการชำระสินเชื่อ ประวัติการชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการโดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดออนไลน์ รวมไปถึงสถานะบัญชีเครดิตต่างๆนั่นเอง

สถานะบัญชี เครดิตบูโร คืออะไร

คือข้อมูลเช็คเครดิตบูโรที่จะแสดงสถานะต่างๆของบัญชีเครดิตต่างๆของลูกค้า ซึ่งจะแสดงเป็นข้อมูลรายงานเมื่อลูกค้ามีความต้องการตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งจะมีการแสดงสถานะเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้

 • สถานะ 10 หมายถึง บัญชีข้อมูลเครดิตบูโรที่ยังปกติ มีการชำระสินเชื่อตามปกติ จ่ายครบและตรงตามเงื่อนไ
 • สถานะ 11 หมายถึง ปิดบัญชี คือสินเชื่อบัญชีมีการจ่ายหรือชำระค่างวดแบบปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • สถานะ 12 หมายถึง ลูกค้าเข้าโครงการพักชำระหนี้ ตามนโยบายรัฐ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยมียอดค้างชำระ แต่เมื่อได้เข้าโครงการพักชำระหนี้ตามนโยบายรัฐ จึงทำให้สถานะไม่สินเชื่อค้างชำระหรือยังเป็นบัญชีปกติอยู่
 •  สถานะ 20 หมายถึง เครดิตบูโรที่มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน ซึ่งนั่นแปลว่าเคยค้างชำระสินเชื่อในอดีต และปัจจุบันก็ยังค้างอยู่ ซึ่งเป็นสถานะที่จะส่งผลต่อตัวลูกหนี้เจ้าของบัญชีนี้ ทำให้มีโอกาสติดแบล็คลิสได้

บริษัทข้อมูลเครดิตจัดเก็บข้อมูลเครดิตบูโรกี่ปี

สถาบันการเงินต่างๆจะมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งข้อมูลเครดิตบูโรของสินเชื่อ บัตรเครดิตต่างๆที่ลูกค้ายังมี และใช้อยู่แต่ละรายโดยนำส่งให้กับบริษัทข้อมูลเครดิตเป็นรายเดือน ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้ารายนั้นจะมีการชำระสินเชื่อต่างๆจนครบ โดยสถาบันการเงินจะส่งข้อมูลเครดิตบูโรให้กับบัริษัทข้อมูลเครดิต นับตั้งแต่มีการค้างชำระสินเชื่อ 90 วันขึ้นไป เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และบริษัทข้อมูลเครดิตจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลของลูกค้าไม่เกิน 3 ปี

ลูกค้าสามารถจะเช็คเครดิตบูโรได้ที่ไหนบ้าง

 1. ศูนย์ตรวจเช็คเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่)
 2. เครดิตบูโรคาเฟ่  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 (โซนธนาคาร)
 3. ศูนย์ตรวจเช็คเครดิตบูโร  สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
 4. ศูนย์ตรวจเช็คเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)
 5. ศูนย์ตรวจเช็คเครดิตบูโร สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (ภายในสถานี)
 6. ศูนย์ตรวจเช็คเครดิตบูโร  ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ติดประกันสังคม
 7. ตรวจเช็คเครดิตบูโรที่ทำการไปรษณีย์ เฉพาะสาขาที่ให้บริการ